čirkauti

čirkauti
čìrkauti, -auja (-auna), -avo intr. 1. džiaugsmingai šūkauti, krykštauti: Eikit jau, vaikai, gult nečìrkavę Lp. 2. klykauti, rėkauti (apie paukščius): Čìrkauna kregždės – bus lietaus Rdm. \ čirkauti; nučirkauti; pačirkauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pačirkauti — pačìrkauti intr. kurį laiką čirkauti, pakrykštauti: Nu dar pačìrkauk biskį, palakstyk! Rdm. čirkauti; nučirkauti; pačirkauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nučirkauti — nučìrkauti intr. nueiti džiaugsmingai šūkaujant, čirkaujant: Nučìrkavo visi [vaikai] į uogas Rdm. čirkauti; nučirkauti; pačirkauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čirkavimas — čìrkavimas sm. (1) → čirkauti 1: Įgriso tas jų čìrkavimas Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”